Nyheter

Huvudsta får en ny skola

Solna stad planerar nybyggnation av en treparallellig F-9-skola i södra Huvudsta. Skolan kommer att rymma 750 elever plus 40 elever i grundsärskolan, och får en fullstor delbar handbollshall samt en något mindre idrottshall högst upp i byggnaden. Tomten är belägen mellan Västra skogen och Huvudsta centrum och dess förutsättningar har varit utgångspunkt för gestaltningen.

På den begränsade hörntomten har byggnadskroppen har dragits ut mot gatan för att skapa så mycket skyddad grön skolgård som möjligt. Vi startade tomtstudien hösten 2017, och efter politiska beslut vidtog ett programarbete tillsammans med skolan och barn- och utbildningsförvaltningen hösten 2018. Parallellt har vi arbetat med underlag till detaljplanearbetet och dess olika utredningar. Nu i mars 2019 har illustrationerna till samrådsmaterialet levererats.

Nyheter