Nyheter

Ny permanent utställningsdel för Gotlands Museum i samarbete med KNAK!

Visbyark fick i uppdrag av KNAK för Gotlands Museum att tillsammans genomföra en förstudie för en ny basutställning om människans utveckling på Fornsalen i Visby. Vi utvecklade gestaltningen av de rumsliga elementen för att förstärka och förtydliga upplevelsen och berättelsen.

Nyheter