Nyheter

Ny förskola i Rissne

Vi har ritar en ny förskola åt Sundbybergs stad. Förskolan ska ha sex avdelningar och kommer ligga på en kuperad tomt i Rissne. En utgångspunkt för byggnadens gestaltning är stadens krav på modulbyggnadsteknik. Volymen bryts upp med varierande takfall och balkong mot söder som även tjänar som skärmtak. Med fasadmaterial i varierande gröna nyanser och sedumtak inlemmas byggnaden i sluttningens grönska.