Nyheter

Ny bro i Visby hamn

Vi har på uppdrag åt Region Gotland gjort en förstudie för en ny gångbro från kryssningskajen in till hamnterminalen i Visby. Syftet är att utforma en tillgänglig, säker och välkomnande länk mellan kryssningsbesökare och Visby innerstad.

Träbron möter besökaren med en generös trappa som sedan veckar sig fram mot staden. Utformningen hämtar inspiration från havet i rytm och variation. Vågornas rörelse tas upp i ett träräcke som växelvis sänker och höjer sig med utblickar mot hav och stad. Detta ger även skydd mot väder och vind. Formen, med vinklar och förskjutningar ger en tredimensionellitet i utförandet och bron landar på varsin sida en vertikal hissdel för att sedan vecka sig ner och landa på marken igen. 

Nyheter