Nyheter

Kv Fogden 1 i Västervik får ny gestalt!

Vi har för Kuststaden Projektutveckling arbetat fram en ny gestaltning för Kv Fogden 1 i Västervik. Projektet som idag fått namnet Tullporten galleria, har omfattat allt från interiöra delar till ett exteriört helhetsomtag med ett ansiktslyft för hela kvarteret. Vidare har vi även ritat på ett påbyggnadsförslag av hela kvarteret innehållande bostäder i olika skala.

Nyheter