Nyheter

Inlämnat bygglov för Kv Signalottan 2 i Visby!

På den sista tomten på A7-området i Visby har vi för GotlandsHem ritat 62 nya hyresbostäder bestående av flerbostadshus och radhus. Husen är gestaltade i samklang med de punkthus som sedan tidigare står i kvarteret, där byggnadsvolymerna relaterar till gatan via sin placering med långsidan mot Stora Törnekvior.

 

Mellan husen planeras gång-cykelvägar som binder ihop de två naturområden som är belägna på ömse sidor om kvarteret, och tillåter invånarna att strila genom området.

Nyheter