Nyheter

Hederspris till ombyggnad av Innovitaskolan

Vår ombyggnad av Innovitaskolan i Visby tilldelas hedersomnämnande i Region Gotlands arkitekturpris 2022! Ur motiveringen:

”Genom ombyggnad av en kontorsbyggnad till skola har byggnaden fått ett nytt liv och Innovitaskolan en ny hemvist för sina 150 högstadieelever. Med hedersomnämnandet vill prisjuryn främst lyfta fram projektets väl genomförda målsättning att så långt som möjligt bevara och förstärka byggnadens befintliga kvaliteter, så som byggnadens yttre strama och industriella karaktär, och samtidigt skapa en väl fungerande skolmiljö, uppskattad av både elever och personal.”

Vi är väldigt stolta! Håkan Björkman och Karolina Engman (längst till höger i bild) representerade oss på prisutdelningen. Petra Lindfors var ansvarig arkitekt från Visbyark i projektet. Tack till Innovitaskolan, PEAB och Stenvalvet för ett lyckat samarbete!

Nyheter