Nyheter

Förslag på ny skola och idrottshall

Vi har på uppdrag av Lokalfastigheter i Sundbyberg tagit fram ett förslag tillika detaljplaneunderlag för nybyggnad av skola f-6 samt en idrottshall i området Ör, Sundbyberg. Skolbarnen i Ör går sedan flera år tillbaka i tillfälliga paviljonger sedan den tidigare Örskolan bedömts som otjänlig för skolverksamhet. Vårt förslag innebär en ny skolbyggnad på samma plats där den gamla skolan låg. Dessutom placeras en idrottshall i skolgårdens norra del.

Skolbyggnaden består av fyra våningar för verksamheten. Utöver detta byggs källare med teknikutrymmen och två skyddsrum samt en översta våning med aggregatrum. I byggnadens mitt finns ett atrium som för ner dagsljus genom en taklanternin till skolans inre. Idrottshallen byggs som en fullstor idrottshall med spelplan på 20x40 m. Utöver det finns även en B-hall på ca 75 kvm. Detaljplanen är under pågående handläggning.

Nyheter