Nyheter

Angående den nuvarande samhällssituationen

Det är onekligen oroliga tider nu. Vi jobbar trots allt på som vanligt, trots annorlunda omständigheter! Flera jobbar hemifrån och det fungerar väldigt bra tack vare videomöten med varandra och våra beställare. Vi erbjuder våra tjänster, precis som alltid, men vi undviker bland annat icke nödvändiga resor. Slå en signal om du behöver arkitekt-eller ingenjörshjälp!

Nyheter