Nyheter

Acceleratorn avslutades med konferens

Projektet acceleratorn avslutades i februari med utställning och konferens i Kulturrums lokaler i Visby innerstad. Projektet har pågått i ett år där vi som ett av 15  kulturella och kreativa företag accelererat vårt hållbarhetsarbete. Programmet har präglats av hållbarhet (ekonomisk, ekologisk, social) och entreprenörskap i en kreativ atmosfär. Vi deltog i Acceleratorn för att på ett strukturerat och meningsfullt sätt integrera hållbarhet i vår verksamhet. Vi inser byggbranschens stora miljöpåverkan och ser vår chans att påverka genom våra projekt.

 

Under den avslutande konferensen presenterades resultat, spaningar och slutsatser varvat med inspirationsföreläsningar och röster om projektet. Vår medarbetare Petra deltog i ett panelsamtal som handlade om hur projektet varit för oss. I samband med konferensen ställde vi och de övriga deltagarna ut vårt arbete med ett hållbart företagande i linje med Agenda 2030. Besök Omställningskultur för mer information och bilder om projektet.

Foto: Stig Hammarstedt

Nyheter