Ulriksdalsskolan

Kv Åskådaren, Solna
Uppdragsgivare  Solna Stad
Areal                   11 500 kvm BTA
(Skolan ca 9 700 kvm BTA,
idrottshallen ca 1 800 kvm BTA)
Färdigställt 2014
 
Skolan rymmer 885 elever och ca 130 personal i flexibla lokaler som tillåter variation i elevåldrarna över tiden.
 
På grund av den begränsade tomtytan har byggnadernas avtryck på marken minimerats. Skolan är i fyra plan, idrottshallen delvis i två och nergrävd. En stor tillgång är att gården på tre sidor gränsar till naturpark. Leveranser sker från en kort stickgata i väster. I norr mot Banmästargatan och stadsdelen annonserar sig skolan och skolbiblioteket genom generösa fönster. Via den glasade huvudentrén här når besökaren skolans reception, administration och den höga öppna entréhallen som övergår i matsal. Båda kommer att vara hela skolans vardagsrum med café, plats för samlingar och möten. När många vill vara med nyttjas även de breda trapporna och loftgångarna en trappa upp.

Elevernas entréer nås via skolgården. De äldstas entré vetter mot det fina entrétorget närmast gatan där man även når idrottshallens entré. Idrottshallen, som rymmer en fullstor handbollsplan, är delbar och har 8 omklädningsrum, två mindre läktare och ett litet kök.

Vårt mål har varit en trygg och tillgänglig miljö där vuxna och ungdomar rör sig blandat över hela dagen. Överblickbarheten och öppenheten, som inte minst kan minska mobbningstillfällena, säkras genom sprinkling och generös glasning.

Skolan har tillagningskök och uppnår Miljöbyggnad klass silver.

Vi deltog med tomtstudier under detaljplaneskedet. Målsättning, lokalprogram och 500-delsskisser växte fram under ett omfattande samråd med Solnas skol- o fritidspersonal under hösten 2011. Därefter arbetade vi tillsammans med ett stort antal konsulter fram ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad.

Solna stad har utsett Ulriksdalsskolan till vinnare av 2015 års stadsmiljöpris.