Soldalaskolan, Södertälje

Tillbyggnad av Soldalaskolan (F-9), Södertälje

Uppdragsgivare          Telge Fastigheter AB
Entreprenör                 M3 Bygg (samverkansentreprenad)
Area                             3000 kvm BTA
Entreprenadkostnad    knappt 100 miljoner kronor
Byggår                         2017

Den nya skolbyggnaden är ca 3000 kvm och ska hysa 240 elever i åk 6-9.

Den ursprungliga skolan fick en omfattande tillbyggnad 2007, vilken har en mycket särpräglad form, både plan- och volymmässigt. Den nya tillbyggnaden knyter med sin hexagonform an till den äldre byggnadens planform, de har ett formmässigt släktskap. De båda byggnaderna är sammanlänkade med en glasad gång, som det går att passera igenom, för att nå skolgården och huvudentrén från söder.

Den ursprungliga Soldalaskolan är en skola byggd enligt Södertäljemodellen, dvs med en mycket öppen planlösning.
Den nya byggnaden är en blandning mellan Södertäljemodellen och en traditionell skola, dvs den har slutna rum, men flera av dessa är möjliga att öppna upp mot gemensamma ytor. Byggnaden består av två plan med ämnesrum mot ett atrium. Byggnadens öppenhet beror inte bara på att den delvis bygger på Södertäljemodellen, utan framför allt på att man vill skapa överblick för lärare och övrig personal och motverka mobbinghörnor. Det finns alltid mer än en väg att gå från/till de olika utrymmena.

Byggnadens planform har fått ge form även åt de fibercementskivor som fasaden är klädd med. Fibercementskivornas kulörer är inspirerade av den omgivande tallskogens och stenhällarnas färger; gröna och grå toner samt accentfärgerna rött och gult; tallarnas kottar och bark.
De fyra fasaderna har getts olika uttryck. Fasadmönstren, som alla svävar mot trädtopparna, är tänkta att stimulera fantasin. - En mångfald tolkningar av mönstren/figurerna är möjliga.
Den ursprungliga skolan har också fibercementskivor som fasadmaterial (i grå kulör). Det gemensamma fasadmaterialet bidrar, tillsammans med den nya byggnadens form och fönstrens gula kulör, som är densamma som på den äldre byggnadens takfot, till att knyta samman den gamla och den nya skolbyggnaden.