Resecentrum Visby

Beställare                              Region Gotland
Entreprenadform                 Generalentreprenad
Färdigställt                            2013
 
Resecentrum är ett EU-finansierat projekt inom programmet Mål 2 Småland och öarna där kommunikationerna till och från ön är betydelsefull för Gotlands utveckling samt resandet vidare har en avgörande betydelse för regionens utveckling.
Huvudman för projektet är Region Gotland.
Tillsammans med Tyréns, Malmstöm Edström Arkitekter Ingenjörer, Sydväst arkitekter och ingenjörer har vi tagit fram en förstudie som lett fram till ett första projekt avseende ankomst/avgång Visby samt vidare transport på ön.
I korthet behandlar projektet ytor/kommunikationer utanför hamnterminalen i Visby samt stråken in emot Innerstaden.
Vår roll har varit att formge försäljningsstugor med tillhörande servicebyggnad samt mobila försäljningsbodar.
Försäljningsstugorna utgår ifrån de gotländska fiskarbodarna men har fått ett mer tidsanpassat formspråk och gestaltning. Fasadbeklädnaden tak och väggar är spån av gotländsk kärnfuru som lämnas obehandlad för att vackert åldras. Stugorna har fått skyltfönster mot gångstråket in mot staden som ger möjlighet till information och upplevelse även då stugorna inte är bemannade.