Kv Näven, Eskilstuna

Nybyggnad bostäder

Uppdragsgivare         Kommunfastigheter Eskilstuna

Kvarteret Näven är en del av Munktellstaden i centrala Eskilstuna. Stadsdelen präglas av äldre och nyare industribyggnader med rött tegel som dominerande fasadmaterial. Nya verksamheter har flyttat in. I fd kv Nithammaren ska sex nya bostadskvarter byggas i tre etapper. Arbetet med detaljplanens kvalitetsprogram och utformningen av nya byggnader har skett i ett nära samarbete mellan den första etappens byggherrar och deras respektive arkitekter. Målsättningen är attraktiva och moderna bostäder i hus med en "rättfram, ärlig och genuin" utformning som relaterar till Munktellstadens kulturhistoriskt  värdefulla industriarkitektur.

Vårt förslag innebär 54 lägenheter och lokaler i tre och fyra våningars hus samt ett kvartersgemensamt garage under mark. Lägenheterna är 1-4 r o k med fördelningen 13% ettor, 35% tvåor, 43% treor och 9% fyror. Bullernivå på Verkstadsgatan har påverkat planlösningar.

Fasadmaterialet är rött tegel. Gatufasaderna är relativt återhållsamma och fasader på gårdssidan mer varierade. Takmaterialet är sedum. På östra hörnets tak finns ca 60 kvm solceller. BTA ljus är drygt 5200 kvm, BTA mörk är drygt 900 kvm.

Byggnaden är projekterad för att uppnå Miljöbyggnad silver enligt SGBC. Energiförbrukningen skall vara max 60 kwh/m2 A temp och år. Materialval enligt Sunda hus helhetsbedömning A och B.

Vårt uppdrag åt Kommunfastigheter innefattade skiss och projektering för totalentreprenad. Byggstart 2017. Inflyttning planeras till årsskiftet 2018/2019.