Arenahall Visby

Arenahall, Visby - miljöbyggnad guld

Beställare               Region Gotland/PEAB
Entreprenör            PEAB
Byggstart                2014
Färdigställande       våren 2015
Ansv arkitekt           Sven Landahl
Handläggare           Håkan Björkman
Upphandlingsform  Samverkansentreprenad

Uppdraget var att skapa en hall för sporterna basket, innebandy, vollyboll, handboll och futsal och då främst med inriktning på att uppfylla de nationella krav som ställs på repektive sport.
Efterhand tillkom även önskemål på att hallen skulle kunna användas i andra sammanhang såsom evenemang, konserter, utställningar od.
Vårt uppdrag omfattade lokalutredning, programskrivning, detaljplaneunderlag, kostnadsuppskattning som beslutsunderlag för genomförande, utformningsidé, projektering och kontrollansvar KA.
Det är ett hedersuppdrag att få medverka till en byggnad av denna karaktär som är till för många och som kommer att användas av alla generationer.

Vår idé med hallen var att skapa en månganvändbar hall som skulle erbjuda en stark upplevelse. Att få en tät och koncentrerad hall med närhet till aktörerna och samtidigt vara väl avvägd publikmässigt så att rätt stämning kan uppnås då hallen har olika stor publik var den stora utmaningen.
När man kommer in i anläggningen möts man av entréhallen. Här byggs förväntningen upp på evenemanget man ska bevista. En vacker procession upp för trapporna för att sedan angöra hallen uppifrån. Där får man direkt kontakt med spelplanen vilket höjer förväntan innan läktarplatsen intas. På den övre gallerian finns även möjlighet till förtäring.

Gestaltning
Hallen har fått en utformning som ska leda tanken till rörelse genom att takfoten böljar fram. Entréfasaden har ett veckat ribbverk som påminner om den skog som en gång stod där hallen är placerad. De nakna betongelementen har fått ett inverterat mönster av entréfasadens ribbverk. Materialen är enkla och naturliga. Stomme, fasadelement och läktare utförda av betong. Lättväggar med skivor av vitlaserad björkplywood eller naturlig minerit, alternativt målade gipsskivor.
Björkplywooden bidrar till att skapa en varm och vänlig stämning. Golv av slipad betong eller epoxibelagd. Ursprungstanken var att alla material skulle vara färdigbehandlade på fabrik så att ingen behandling på plats behövde göras.

Hallens huvudsakliga användningsområde är för elitlagen i respektive bollsport.
Akustiskt har hallen utformats för att klara olika användningsområden såsom sport, konsert, musikal, tal. För större evenemang har de bärande konstruktionerna dimensionerats för olika riggningsmöjligheter.
Utställningar och evenemang ingår också i konceptet. Men här kommer även att finnas en vardag då hallen används för träning, skolsammanhang od.
Hallen ska kännas inbjudande och välkomnande för alla olika situationer.
Hallen är väl försedd med åskådarplatser för funktionshindrade och samtliga omklädningsrum är tillgängliga.

Konstnärlig utsmyckning har integrerats i byggnaden. Efter en urvalsprocess mellan olika förslag utsågs Katarina Löfström. Det utförda konstverket är ett ljusspel bakom ribbfasaden som speglar aktiviteten inne i hallen.